Shri Sharad Pawar
President     NCP


Editor:
Najmudin Bookwala (Manoj)
cell No : 9322246090


              www.mumbaibmcelection.com              Nationalist Congress Party
 
 

 


 

 

 

Ward Number
and Candidates
2007-2012

 

 

Nationalist Congress Party
Candidate 2012 BMC election

 

 

Ward Number Name of Candidate Cell Number Ward Number Name of Candidate Cell Number Ward Number Name of Candidate Cell Number
4 Mrs. Mamta Ramfer Sharma 9987631263 7 Mrs. Disilva Genet Egnesieas 9619703877 10 Mrs. Siddhi Bhaskar Khursunge 9869664997
11 Smt . Geeta Sanjay Singhan 9819200023 15 Shah Bharat Sumanlal 9321160708 17 Smt. Sandhya Vipul Doshi 9870008999
18 Shri Sachin Dhag 98921511371 40 Shri Subhas Dhanuka 9867231579 44 Smt. Sarika Austin Greaseis 9833031734
202 Smt. Bansod Sangeeta Mangesh 9869442301 203 Tatkare Sanjay Ranjit 8920270577 207 Mrs. Surve Harsada Harsal 9323953590
215 Shri Sharad Shankar Vicharey 9892098423 219 Smt. Gayatri Ganesh Wadekar 9666660006 220 Shri Chauhan Nadim Salim 9821330643
189 Smt. Anita Satyam Nair 981650372 191 Smt. Ria Rajesh Chauhan 9892090277 192 Ratna Ragunath Male 9869866978
193 Ahir Sunil Mohan 9867758348 199 Smt. Sarita Pathare 9821518046 200 Smt. Trupti Vishnu Kanavje 9920396006
135 Smt. Ashma Saikh Ahemad 9767391199 136 Smt. Lata Valvi 9769864514 141 Shri Raju Shirsode 922347800
165 Raju Alwen Das 9773146269 171 Shri Vanu Niyaj Ahemed 9820126366 173 Smt. Jyoti Jitender Mahatery 9870852800
185 Dr Sachin Sadanad Mandlik 69821933411 87 Tamboli Abdul Kayyum 9322036575 89 Ganesh Manjrekar 9004374449
150 Savita Sharad Pawar 8920023657 153 Dr. Mahajan D. N. 98201180070 160 Sunita Somnath Pawar 9930710933
161 Dr. Saeeda Khan 9234540343 162 Smt. Rekha Milind Kamble 9930099376 163 Smt. Ansari Sabba Afrin 8108407333
164 Shri Malik Abdul Rashid 9892799069 36 Shri Ajit Chauhan 9323406122 38 Rao Rane Rupali Ajit 922457943
51 Smt. Madhvi Arun Rane 9833606468 67 Smt Usha Pandey 9987696288 69 Smt. Neha Dinkar Tawde 9702909253
58 Smt. Manjula Lanjekar 9867733190 72 Smt. Jyoti Madhukar Birje 9699517922 150    

 


 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Video of Ajit Dada


 

 

 

 

 

 

edited and design by : Najmudin Bookwala ( Manoj) 

 

  Free Counter
Site Counter